Region Šumava Zadov

O regionu

Oblast Zadova a přilehlých turistických center se nacházejí na územní celku, které označujeme jako Šumavské planě.

Průměrná nadmořská výška tohoto regionu je 980 m.n.m. Celkem se zde nachází 83 tisícovek, což je nejvíce v České Republice. Mezi nejznámější patří Poledník 1315 m.n.m., Černá Hora 1315 m.n.m., Churáňovský vrch 1118 m.n.m. nebo Javorník 1065 m.n.m..

Lokalita Zadov


Velmi typická jsou pro tuto oblast mělká otevřená údolí, často vyplněná rašeliništi, které zde nazýváme slatě. (Jezerní slať, Chalupská slať,...). Charakter tohoto území významným způsobem ovlivňují vodní toky zejména Vltava s Vydrou, později s Otavou, které zde také pramení.